"גן האר""י - תורני מעורב"

"הרצל צמודבי""ס האר""י" , צפת
ארגון גג
עיריית צפת
כתובת
"הרצל צמודבי""ס האר""י" , צפת
מספר טלפון
04-6922043
דואר אלקטרוני
zfthaari@educ.co.il
אתר משני
http://www.zft.educ.co.il